Produkcja

Parku Wiatrowego

w Darżynie:

14,5 GWh/a


Produkcja

Elektrowni Biogazowej

w Darżynie:

17 GWh/a

Kontakt


Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Dar?yno Sp. z o.o.
ul. ?ozy 21
PL 80-516 Gda?sk

E-mail: info (at) newd.com.pl 

tel. +48 583 440 505
fax +48 583 440 255

NIP 583 27 59 229
REGON 192582094
KRS 0000015098 S?d Rejonowy w Gda?sku
VII Wydzia? Gospodarczy KRS
Kapita? zak?adowy 3.000.000 PLN