Produkcja

Parku Wiatrowego

w Darżynie:

14,5 GWh/a


Produkcja

Elektrowni Biogazowej

w Darżynie:

17 GWh/a

Informacja o przetargach

Obecnie nie s? prowadzone ?adne post?powania ofertowe.