Produkcja

Parku Wiatrowego

w Darżynie:

14,5 GWh/a


Produkcja

Elektrowni Biogazowej

w Darżynie:

17 GWh/a

O firmie

Spółka Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o. działa w branży energetyki odnawialnej od 2001r.


Firma powstała jako spółka celowa do realizacji inwestycji budowy Parku Elektrowni Wiatrowych składającego się z trzech siłowni wiatrowych Enercon E-82 o mocy znamionowej 2 MW każda. Park został uruchomiony w październiku 2008r. Trudności z uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla kolejnych planowanych elektrowni wiatrowych przyczyniły się do skierowania zainteresowań na źródła odnawialne charakteryzujące się wyższym wykorzystaniem mocy przyłączeniowej a także wyższą stabilnością pracy z punktu widzenia sieci elektroenergetycznej. Podjęto decyzję o rozpoczęciu przygotowań do budowy Elektrowni Biogazowej w Darżynie.


W połowie 2013r. Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno uruchomiła Elektrownię Biogazową w Darżynie. Obiekt dysponuje mocą 2,4MW.